Academy Team

 Contact

Please feel free to contact us if you need any further information.

academy@deltares.nl
+31 (0)88 335 8188

Asset Publisher

Cursus - Ontwerp van open en duurzame warmtenetten (dag 1 en 2)

05 Oct

Cursus - Ontwerp van open en duurzame warmtenetten (dag 1 en 2)

Cursus - Ontwerp van open en duurzame warmtenetten (dag 1 en 2)
Registration is closed

05 Oct 2023 - 06 Oct 2023 09:00 - 17:00 (CET)   Course (on-premises)

€ 1295 (excluding 21% VAT)
Room : Paviljoen 1 - Building : Paviljoen
expert image Academy

Om de transitie naar duurzame energieopwekking mogelijk te maken worden het komende decennium vele warmte(koude)netten aangelegd. Deze warmwaterleidingen vragen om specifieke kennis van de ontwerper. In open warmtenetwerken is er sprake van meerdere warmteproducenten op één netwerk. Dit stelt specifieke eisen aan ontwerp en operationele regelingen. In deze cursus worden alle aspecten behandeld om een duurzaam warmtenetwerk te ontwerpen en te beheren.

 

Doel van de cursus

Het doel van de cursus “Ontwerpen van open en duurzame warmtenetten” is om de deelnemer zoveel inzicht te verschaffen dat hij/zij in staat is om een technisch en economisch verantwoord warmte(koude)netwerk te ontwerpen waarmee een efficiënte, probleemloze en onderhoudsvriendelijke bedrijfsvoering kan worden verricht.

Naast het overdragen van kennis zal er tijdens de cursus voldoende gelegenheid zijn om onderling ervaringen uit te wisselen.

De cursus bestaat uit 2 delen. In het 1e deel (twee opeenvolgende cursusdagen) wordt met name de theorie behandeld, ondersteund door oefeningen. Het 2e deel bestaat uit een praktijkdag waarin aan de hand van praktijkvoorbeelden de cursist in groepjes aan de slag gaat om de theorie toe te passen.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van de simulatiesoftware PLE4WIN en WANDA, waarbij een case zelfstandig of met support van de docenten (nu meer in de rol van coach) uitgewerkt wordt. De 3e dag is optioneel. Cursisten van voorgaande edities kunnen zich ook alleen voor de 3e dag aanmelden.

 

Doelgroep

Iedereen de in de praktijk te maken heeft met het ontwerpen en beheren van warmte(koude)netten kan deelnemen aan deze cursus. Denk hierbij aan medewerkers van:

 • Ir-bureaus in de warmtesector;
 • warmteleveranciers;
 • aannemers geothermie, tuinbouw, WKO-sector;
 • gemeenten;
 • netbeheerders.
   

Het gewenste vooropleidingsniveau is minimaal HBO.


“De cursus over open, duurzame warmtenetten bij Deltares was zeer nuttig en heeft ons nieuwe inzichten gegeven voor de verdere ontwikkeling van onze netwerk planning en optimalisatie software”
Kurt Marlein, R&D Manager Comsof

 

Programma

De cursus bestaat uit en mix van presentaties en oefeningen. De cursus wordt verzorgd door ervaren projectleiders van Deltares, afdeling Hydraulics for Infrastructure and  Industry en Rotterdam Engineering.

 

Kosten

De kosten voor deelname aan de gehele cursus (3 dagen) bedragen per cursist € 1650. Alleen dag 1 en 2: € 1295. Alleen praktijkdag (dag 3) € 665. Alle bedragen zijn exclusief BTW. In de cursus zijn inbegrepen de handouts van de cursus, de lunches en koffie en thee tijdens de pauze.
Docenten en studenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%. Als u hiervoor in aanmerking komt, dit vermelden op het inschrijfformulier bij ‘Opmerkingen’.

 

Docenten

 • Ivo Pothof, Deltares
 • Sam van der Zwan, Deltares
 • Marco den Burger, Rotterdam Engineering
 • Arjan Smorenberg, Rotterdam Engineering.

 

Datum cursus

5 en 6 oktober 2023.

 

Locatie

Deltares, Boussinesqweg 1 in Delft

 

Inschrijven

Eerste deel cursus (dag 1 en 2) op 5 en 6 oktober 2023. Tweede deel cursus (dag 3) is op 13 oktober 2023: praktijkdag. Deze dag is optioneel. Cursisten die de cursus in een voorgaande editie hebben gevolgd kunnen zich ook alleen voor deze 3e dag aanmelden. Graag aangeven aan welk deel van de cursus u wenst deel te nemen.

De cursusleider behoudt zich het recht voor tot programmawijziging of tot annulering van een cursus bij onvoldoende belangstelling. Uiteraard wordt bij annulering het volledige cursusgeld geretourneerd.

Dag 15 oktober 2023
Conceptueel thermisch/hydraulisch ontwerpo.a. terminologie systeemkeuze, procesuitgangspunten
Inleiding structureel ontwerpNormen, totstandkoming tracé. Keuze leidingsysteem, statische structurele belastingen en sterkte
Thermisch ontwerpExpansieloops, expansievolume, methodiek transportleiding vs distributienetwerk
Regeltechnisch ontwerpRegelkleppen in WOS, klepkarakteristieken, afstemming pompen/regelkleppen

Dag 26 oktober 2023
Hydraulisch dynamischInleiding waterslag en waterslagvoorzieningen
Structureel grond-leidingGrondbelastingen, interactie leiding – isolatie – grond, SIF factoren
Regeltechniek dynamischPI-regelingen voor pompen, regelkleppen, resonantie-risico
PraktijkcaseBehandeling van een oefening uit de praktijk

Deze cursus is dus gericht op de belangrijkste ontwerpaspecten van duurzame warmtenetten. Bent u op zoek naar minder technische diepgang en meer aandacht voor haalbaarheid, business cases en vergunningsaspecten, dan is de cursus van Witteveen+Bos over het Ontwikkelen van warmtenetten wellicht een geschikt alternatief.

Hoe te registreren voor een cursus of webinar?

Om te kunnen registreren moet u inloggen met uw MyDeltares account. Indien u geen account heeft, kunt u die aanmaken op de login pagina.

Om u aan te melden voor een cursus of webinar dient u de cursus of webinar aan de winkelwagen toe te voegen. Vervolgens vult u het registratieformulier in met de gevraagde gegevens en verzendt u deze.

Na registratie ontvangt u een email met een overzicht van de door u geregistreerde cursussen en webinars.

Indien uw bestelling een betaling vereist, zult u een aparte email ontvangen met een betaalverzoek (dit kan enige tijd duren). Na betaling ontvangt u de nodige informatie.
 
 

 

Go to product