Wateropleidingen Team

 

Contact

Please feel free to contact us if you need any further information.

info@wateropleidingen.nl
+31 (0)30 6069400
www.wateropleidingen.nl

Asset Publisher

28 Feb

Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen

Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen
Registration is closed

28 Feb 2024 09:00 - 16:00 (CET) 10 Apr 2024 09:00 - 16:00 (CET)   Course (on-premises)

€ 1975
Room : Room - To be defined
Wateropleidingen

Doel

Als u weet wat klimaatverandering voor uw gebied betekent en welke maatregelen u kunt nemen, dan is het ‘doen’ de volgende stap. Juist in deze stap over- of onderschat u makkelijk het effect van maatregelen, zowel wat betreft effectiviteit als kosten. Een gebiedsschema of model helpt om  goed doordachte maatregelen te nemen.

 

Deze cursus helpt u om maatregelen te nemen met daadwerkelijk effect. U leert het integraal watersysteem te schematiseren, handmatige berekeningen uit te voeren, maatregelen samen te voegen tot een masterplan en modelresultaten te beoordelen. Zo kunt u de effecten van grote hoeveelheden neerslag én droogte in uw gebied inschatten en de effectiviteit van  maatregelen beoordelen. Na afloop van deze cursus heeft u inzicht in de werking van het integrale watersysteem, het effect van maatregelen en weet u hoe u resultaten van modellen moet interpreteren in de praktijk.

 

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

 • watersystemen en hun onderlinge samenhang;
 • relevante systeemonderdelen voor klimaat;
 • modelconcepten om maatregelen door te rekenen;
 • omgaan met foutmarges in een model;
 • toepassen verschillende tijdsschalen;
 • handmatig rekenen;
 • juiste keuze van modelconcepten systeemgrenzen;
 • 2D Modellering;
 • model resultaten interpreteren;
 • kosten in relatie tot de baten;
 • kalibreren, valideren en verifiëren.

 

Vorm

Met praktijkvoorbeelden reiken docenten de theorie aan. Zij koppelen de theorie aan succesvolle en minder succesvolle praktijkervaringen. We vragen u om eigen ervaringen in te brengen zodat u de theorie toepasbaar kunt maken.

 

Cursusdata en prijs

De cursus bestaat uit  4 bijeenkomsten van 2 uur.  De cursus start op  28 februari in Utrecht en kost € 1.975,00. 

 

Docenten

Diverse docenten, waaronder Didrik Meijer (Deltares).

 

Meer informatie en registratie

Deze cursus wordt georganiseerd door Wateropleidingen in samenwerking met o.a. Deltares. 
Voor meer informatie en registratie zie de website van Wateropleidingen.