PAOTM Team

 

Contact

Please feel free to contact us if you need any further information.

info@paotm.nl
+31 (0)15-2784618
www.paotm.nl

Asset Publisher

11 Oct

Oeverconstructies - PAOTM

Oeverconstructies - PAOTM
Registration is closed

11 Oct 2023 - 12 Oct 2023 09:00 - 17:00 (CET)   Course (on-premises)

€ 1090 (excluding 21% VAT)
Room : Room - To be defined

Handboek beheer en onderhoud van oeverconstructies

 

Oeverconstructies zijn grondkerende constructies die voorkomen dat grond langs een waterweg erodeert of afschuift. Een goede oeverconstructie houdt de oever in stand en zorgt voor een veilige vaarweg.

 

Recent is het handboek beheer en onderhoud van oeverconstructies verschenen omdat er daarvoor nog geen eenduidige wijze voor het beheer van en onderzoek naar bestaande oeverconstructies bestond. Het handboek geeft richtlijnen voor inspectie en beheer van deze constructies en maakt deel uit van het cursusmateriaal.

 

Deze cursus geeft een overzicht over oeverconstructies en de actuele kennis rond oevers. U leert welke mogelijkheden er zijn om zowel technisch als maatschappelijk op een verantwoorde wijze met oevers om te gaan.

 

De oever en zijn omgeving

Na het volgen van deze cursus:

  • Kent u het grote aantal verschijningsvormen van oeverconstructies;
  • Kunt u rekening houden met waar de oever gesitueerd is en welke functie de oeverconstructie heeft;
  • Weet u de verschillende belangen die rond de oever spelen;
  • Kent u de rol van de beherende en uitvoerende instanties;
  • Kunt u een afweging maken voor het beheer op basis van een risicobenadering.
  • Kent u de hoofdlijnen en aandachtspunten uit het Handboek beheer en onderhoud van oeverconstructies.
     

Bedoeld voor

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van beherende en uitvoerende instanties van oeverconstructies, aannemers en adviseurs.

 

Cursusleider(s):Dhr. Ing. H. Ehlhardt (HeinPM)
Cursusdata:11 en 12 oktober 2023
Dagindeling:Dagprogramma
Locatie:WestCord Hotel Delft
Goed bereikbaar met OV en auto
Prijs:€ 1.090,00 excl. btw
Prijs is inclusief cursus material, verplicht Handboek Oeverconstructies CROW en catering
Roosterinformatie:

Eerste dag vanaf 9:00 tot 17:00 uur en tweede dag vanaf 9:00 tot 13:00 uur

 

Inschrijving

De organisatie van deze cursus wordt door PAO Techniek en Management verzorgd. Inschrijven voor deze cursus kan alleen via de website van PAO Techniek en Management.

Kijk voor het volledige cursusaanbod van PAO Techniek en Management op www.paotm.nl.