Wateropleidingen Team

 

Contact

Please feel free to contact us if you need any further information.

info@wateropleidingen.nl
+31 (0)30 6069400
www.wateropleidingen.nl

Asset Publisher

15 May

Klimaatadaptatie in de stad

Klimaatadaptatie in de stad

15 May 2024 09:30 - 16:30 (CET) 19 Jun 2024 09:30 - 16:30 (CET)   Course (on-premises)

€ 1780
Room : Room - To be defined
Remaining places : 16
Wateropleidingen

Doel

De zomer lijkt steeds vroeger in het jaar te starten. Het mooie weer levert veel vreugde totdat piekbuien, modderstromen en langdurige hitte in stedelijk gebied de pret bederven. De terugkerende schade vraagt om actie van overheid, bedrijfsleven en particulieren. Hoe maken we het stedelijk gebied klimaatbestendig?

 

In deze cursus leert u met de stresstest juiste keuzes te maken voor klimaatadaptieve maatregelen. U gaat aan de slag met ontwerp, aanleg, beheer en monitoring van maatregelen. U bezoekt creatieve oplossingen ter inspiratie van je eigen situatie. U benut of stimuleert kansen voor de klimaatbestendige stad door aan te sluiten bij de burger, regio en andere stakeholders. Na afloop van deze cursus maakt u de stedelijke omgeving klimaatproof en vermindert u de kwetsbaarheid tegen zowel water, hitte als droogte.

 

Inhoud

De cursus bevat de volgende onderwerpen:

 

  • ruimtelijke adaptatie, stresstesten en climatescan;
  • omgang met regenwater: hoeveelheden, vervuilingsgraad, effect op emissies, peilstijgingen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, kosten en baten, inzameling en transport van hemelwater: infiltratie, lozing op oppervlaktewater, behandeling van regenwater;
  • aanleg, (strategisch) beheer en monitoring van hemelwatervoorzieningen: dimensionering zuiverende voorzieningen (ook bezinkvoorzieningen), overloopvoorzieningen, aanpak beheer, praktijkvoorbeelden en monitoringsresultaten;
  • betrekken van bewoners bij klimaatadaptieve maatregelen.

 

Vorm

U kunt van tevoren uw wensen duidelijk maken en bepaalt daarmee zelf in belangrijke mate de specifieke inhoud van de cursus.

 

Tijdens de lessen leggen de docenten de theorie uit aan de hand van veel (internationale) praktijkvoorbeelden. Op alle lesdagen staan excursies gepland. Onder leiding van de docent bezoek u op de fiets of lopend praktijkvoorbeelden in Nijmegen, Utrecht en Amsterdam. U bekijkt hoe verschillende klimaatadaptieve maatregelen geïntegreerd zijn in de stedelijke omgeving.
 

Cursusdata en prijs

De cursus bestaat uit  4 dagbijeenkomsten.  De cursus start op 15 mei 2024 in de Meern en kost € 1.780,00. 

 

Docenten

Diverse docenten, waaronder Floris Boogaard (Deltares)

 

Meer informatie en registratie

Deze cursus wordt georganiseerd door Wateropleidingen in samenwerking met o.a. Deltares. 
Voor meer informatie en registratie zie de website van Wateropleidingen.