Wateropleidingen Team

 

Contact

Please feel free to contact us if you need any further information.

info@wateropleidingen.nl
+31 (0)30 6069400
www.wateropleidingen.nl

Asset Publisher

05 Sep

Dijktechniek

Dijktechniek

05 Sep 2023 09:00 - 17:00 (CET) 31 Dec 2024 09:00 - 17:00 (CET)   Course (on-premises)

€ 6500
Room : Room - To be defined
Remaining places : 20
Wateropleidingen

Doel

De komende jaren staan de waterschappen en Rijkswaterstaat, in samenwerking met ingenieursbureaus en aannemers, voor een grote opgave op het gebied van dijkversterkingen. Aankomend technisch managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici hebben diepgaande, actuele en praktijkgerichte kennis en expertise op het gebied van dijkenbouw, dijkontwerp en dijkversterking nodig voor het realiseren van hun dijkversterkingsopgaven.

De opleiding Dijktechniek behandelt de techniek, kennis en inzichten die nodig zijn om het technisch vakmanschap verder te ontwikkelen. De opleiding is opgebouwd uit aansluitende modules rondom één thema.

 

Inhoud

  • Module Dijkenbouw (16 dagdelen)
    Opbouw, sterkte en belasting van een dijk. Type en classificatie dijken en bekleding langs kust en rivieren, kunstwerken en constructieve (damwand)schermen, regionale keringen, grondmechanica en rol van grondwaterstroming, grondeigenschappen en –onderzoek, faal- en bezwijkmechanismen, uitvoeren van globale (ontwerp)berekeningen en toepassen modelinstrumentarium, innovatieve dijktechnieken.
  • Module Dijkontwerp 2.0 (11 dagdelen)
    Toepassen nieuwe veiligheidsfilosofie en doorwerking in het ontwerpinstrumentarium, LCC, techniek van realisatie meervoudige functies en meekoppelkansen, maken van een referentieontwerp, rol van data en informatie, praktische toepassing van nieuwe dijktechnieken en benutten van kennis vanuit Project overstijgende verkenningen HWBP.
  • Module Dijkversterking in uitvoering (9 dagdelen)
    Relevante wet- en regelgeving, technische kwaliteitsborging en contractvormen, fasering van een dijkversterking, controle en toetsing van het uitvoeringsontwerp, interpretatie van onderzoek en inhoudelijke aspecten van samenwerking met marktpartijen.
  • Module Integratie & Vakmanschap (6 dagdelen)
    Deze module bestaat uit op zichzelf staande thema’s om je rol als technisch manager in breder perspectief te zetten: een excursie naar een dijkversterking, het IPM-model, deskundig opdrachtgeverschap, modellering, veiligheid, kosten en kentallen en een serious game over assetmanagement van dijken.

 

Vorm

Het docententeam van de opleiding Dijktechniek bestaat uit experts uit het vakgebied Waterveiligheid. Zij bieden u volop voorbeelden uit de praktijk aan. U werkt aan opdrachten over bestaande dijkversterkingsopgaven, zowel in groepen als individueel.
De opleiding bestaat uit een combinatie van digitale zelfstudie, groeps- en individuele opdrachten, klassikale bijeenkomsten en leren in de praktijk.

 

Bijzonderheden

Wilt u de opleiding modulair volgen? Dan is de basismodule 1 (Dijkenbouw) verplicht.

 

Docenten

Diverse docenten, waaronder Mark Klein Breteler (Deltares).

 

Cursusdata en prijs

De cursus vindt in Utrecht plaats van 5 september 2023 t/m 31 december 2024 en kost € 6.500,00.
 

Meer informatie en registratie

Deze cursus wordt georganiseerd door Wateropleidingen in samenwerking met o.a. Deltares. 
Voor meer informatie en registratie zie de website van Wateropleidingen.

Hoe te registreren voor een cursus of webinar?

Om te kunnen registreren moet u inloggen met uw MyDeltares account. Indien u geen account heeft, kunt u die aanmaken op de login pagina.

Om u aan te melden voor een cursus of webinar dient u de cursus of webinar aan de winkelwagen toe te voegen. Vervolgens vult u het registratieformulier in met de gevraagde gegevens en verzendt u deze.

Na registratie ontvangt u een email met een overzicht van de door u geregistreerde cursussen en webinars.

Indien uw bestelling een betaling vereist, zult u een aparte email ontvangen met een betaalverzoek (dit kan enige tijd duren). Na betaling ontvangt u de nodige informatie.