Wateropleidingen Team

 

Contact

Please feel free to contact us if you need any further information.

info@wateropleidingen.nl
+31 (0)30 6069400
www.wateropleidingen.nl

Asset Publisher

16 May

Dijkmonitoring voor beoordelen en versterken

Dijkmonitoring voor beoordelen en versterken

16 May 2024 09:15 - 16:30 (CET) 30 May 2024 09:15 - 16:30 (CET)   Course (on-premises)

€ 1070
Room : Room - To be defined
Remaining places : 16
Wateropleidingen

Doel

Dijkmonitoring is een goede manier om informatie over uw kering te verzamelen. De gegevens die u verzamelt, kunt u gebruiken in de beoordeling van uw kering. Maar deze gegevens zijn ook bruikbaar voor het ontwerpen van een kering en het dagelijkse  beheer en onderhoud. Tijdens de cursus leert u hoe u metingen, monitoring en informatiesystemen in kunt zetten bij de beoordeling van uw kering en de versterking. Recente praktijkervaringen bij een aantal waterschappen helpen u op weg bij de beoordelingsopgave en veiligheidstoets. Het gebruik van deze informatie leidt tot een meer betrouwbare beoordeling en tot een geoptimaliseerd versterkingsontwerp.

 

Na het volgen van de cursus weet u welke mogelijkheden er zijn om gebruik te maken van meet- en monitoringsystemen, kent u de meest recente ervaringen bij collega waterschappen en weet u hoe u er in uw eigen organisatie mee aan de slag kunt gaan. U hebt voor uw eigen situatie een meetplan opgesteld en bepaald welke technieken bruikbaar zijn. We nemen u mee in de informatievraag en projecteren dit op de hele levenscyclus van de dijk.

 

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • succesvolle strategieën om aan dijkinformatie te komen, welke winst is er te behalen, welke problemen spelen er bij de beoordeling en het ontwerpen van keringen;
  • beschikbare meettechnieken en instrumenten;
  • het opzetten van een goed meetplan, gegevens inkopen en verwerken;
  • het interpreteren en bij elkaar brengen van data en informatie over waterkeringen;
  • succesvolle voorbeelden van toepassing van meetcampagnes en monitoring bij de WBI beoordeling en veiligheidstoets.

 

Vorm

In de cursus licht de docent aan de hand van praktijkvoorbeelden de theorie toe. Daarnaast zet de docent casuïstiek in om de verschillende onderwerpen te illustreren. U discussieert met de docent en mededeelnemers en gaat zelf aan de slag met de aangereikte mogelijkheden om te komen tot een eigen meetplanuitwerking voor uw eigen dijk. U onderzoekt op welke manier deze wijze van werken ingebed kan worden in uw organisatie.

 

Cursusdata en prijs

De cursus vindt in Utrecht plaats op 16 en 30 mei 2024. De cursus kost € 1070.

 

Docenten

Diverse docenten, waaronder Arno Rozing (Deltares) en André Koelewijn (Deltares).

 

Meer informatie en registratie

Deze cursus wordt georganiseerd door Wateropleidingen in samenwerking met o.a. Deltares. 
Voor meer informatie en registratie zie de website van Wateropleidingen.