PAOTM Team

 

Contact

Please feel free to contact us if you need any further information.

info@paotm.nl
+31 (0)15-2784618
www.paotm.nl

Asset Publisher

05 Oct

Diepwanden (PAOTM)

Diepwanden (PAOTM)
Registration is closed

05 Oct 2023 - 06 Oct 2023 09:00 - 17:00 (CET)   Course (on-premises)

€ 1095 (excluding 21% VAT)
Room : Room - To be defined

Nieuwe inzichten in ontwerp en uitvoering

Een diepwand is een gewapende betonnen damwand die in de grond wordt gevormd. Het ontwerp en uitvoering van een diepwand is complex en vraagt om speciale kennis. De afgelopen jaren is er nuttige leerervaring opgedaan in diverse projecten. Ook hebben er naar aanleiding van eerdere schades verschillende onderzoeken plaatsgevonden, aan onder meer de TU Delft.

Het Handboek Diepwanden wordt daarom herzien en aangevuld met recente onderzoeksresultaten en ervaringen uit projecten. Enkele jaren geleden is tevens de CUR publicatie ‘Rekenregels voor diepwanden’ geheel herzien; aangepast aan de Eurocode en de laatste inzichten.

Deze cursus biedt u de kans om zowel de kennis uit de nog te verschijnen als de reeds uitgekomen publicatie snel eigen te maken. Docenten zijn allemaal nauw betrokken bij de nieuwe onderzoeken en de publicaties.


Actuele kennis van diepwanden

Na het volgen van deze cursus weet u:

Hoe u een verstandig ontwerp maakt:

  • de verticale draagkracht en de kerende functie van een diepwand berekenen en de interactie tussen beide aspecten vaststellen
  • keuzes maken voor de wapening die recht doen aan de bijzondere uitvoeringswijze
  • interpreteren van de bepalingen in NEN 1992-1-1 in geval van een diepwand
  • keuzes maken met betrekking tot type voegen en paneelafmetingen.

Hoe een diepwand moet worden uitgevoerd:

  • aandachtspunten kennen voor de uitvoeringswijze
  • aspecten die u moet bewaken tijdens de uitvoering om de kwaliteit te garanderen
  • wat en hoe er moet worden gemonitord
  • hoe u kunt controleren of een diepwand goed is, vóór er schade ontstaat.


Bedoeld voor

Ontwerpers, opstellers van risicoanalyses of werkplannen, directievoerders en werkvoorbereiders.

Cursusleider(s):Dhr. Ir. J.H. van Dalen (DAED Ingenieurs)
Cursusdata:5 en 6 oktober 2023
Dagindeling:dagcursus
Locatie:WestCord Hotel Delft
Prijs:€ 1.095,00 excl. btw
Prijs is inclusief catering en exclusief de prijs voor het CROW handboek diepwanden.
Studiepunten:6 (Kenniseenheden Constructeursregister)

 

Inschrijving

De organisatie van deze cursus wordt door PAO Techniek en Management verzorgd. Inschrijven voor deze cursus kan alleen via de website van PAO Techniek en Management.

Kijk voor het volledige cursusaanbod van PAO Techniek en Management op www.paotm.nl.