PAOTM Team

 

Contact

Please feel free to contact us if you need any further information.

info@paotm.nl
+31 (0)15-2784618
www.paotm.nl

Asset Publisher

23 May

Damwandconstructies en bouwputten (PAOTM)

Damwandconstructies en bouwputten (PAOTM)

23 May 2024 09:00 - 17:00 (CET) 24 May 2024 09:00 - 17:00 (CET) 06 Jun 2024 09:00 - 17:00 (CET) 07 Jun 2024 09:00 - 17:00 (CET)   Course (on-premises)

€ 1895 (excluding 21% VAT)
Room : Room - To be defined
Remaining places :

Ontwerp, uitvoering, verzekering en onderhoud

Het ontwerp van een bouwput moet altijd op verschillende aspecten worden beoordeeld, zoals veiligheid, vervormingen en financiën. De vervorming van de grondkering en de omgeving zal extra aandacht vragen naarmate een bouwput dieper wordt of zich dichter bij aangrenzende objecten bevindt.

Een verantwoord ontwerp van een bouwput kent hoofdproblemen zoals het maken van een grondkering, het droog houden van de bouwput en het voorkomen van ontoelaatbare beïnvloeding van de omgeving. In de cursus leert u de juiste oplossing kiezen met methodieken voor het op waarde schatten van de risico’s.

Uitvoering, juridische aspecten, verzekeringen en onderhoud van damwanden, bouwputten en grondkeringen komen uitgebreid aan de orde. Voor de ontwerpuitgangspunten geldt het handboek CUR166 Damwandconstructies als leidraad. De uitwerking en het in een breder kader passen van de oplossingen worden in twee realistische situaties uitgewerkt en geoefend.
 

Damwanden en bouwputten verantwoord ontwerpen

Door het volgen van deze cursus:

  • krijgt u inzicht in de hoofdproblemen voor een verantwoord ontwerp van damwanden en bouwputten;
  • leert u de juiste keuzen te maken ten aanzien van diverse technische aspecten;
  • wordt u ingeleid in de methodieken voor het kwantificeren van risico’s die aan de verschillende oplossingen zijn verbonden;
  • wordt ook u een specialist in dit vakgebied.


In de cursus wordt gebruik gemaakt van het Handboek damwandconstructies (deel 1 en 2) en de Richtlijn meten en monitoren van bouwputten. Deze dient de cursist mee te nemen of aan te schaffen bij cursus, het is mogelijk deze literatuur bij je inschrijving mee te bestellen tegen kostprijs. 


Bedoeld voor

Ontwerpers van aannemers en ingenieursbureaus, medewerkers van vergunningverlenende en toezichthoudende instanties, werkvoorbereiders en calculators van aannemers in grondwerk en funderingstechniek en verzekeraars van bouwprojecten.

 

Cursusleider(s): Dhr. Ir. J.H. van Dalen (DAED Ingenieurs), Mevr. Dr.ir. M. Korff (Deltares)
Cursusdata: 23, 24 mei en 6 en 7 juni 2024
Dagindeling: dagcursus
Locatie: Delft
Prijs: € 1.895,00 excl. btw
Prijs is inclusief catering. In de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek Damwandconstructies (deel 1 en 2). Deze dient u zelf mee te nemen of bij te bestellen bij de cursus.
Studiepunten: 12 (Kenniseenheden Constructeursregister)

 

Inschrijving

De organisatie van deze cursus wordt door PAO Techniek en Management verzorgd. Inschrijven voor deze cursus kan alleen via de website van PAO Techniek en Management.

Kijk voor het volledige cursusaanbod van PAO Techniek en Management op www.paotm.nl.