Wateropleidingen Team

 

Contact

Please feel free to contact us if you need any further information.

info@wateropleidingen.nl
+31 (0)30 6069400
www.wateropleidingen.nl

Asset Publisher

06 Sep

Basisopleiding Riolering

Basisopleiding Riolering

06 Sep 2023 19:00 - 22:00 (CET) 26 Jun 2024 19:00 - 22:00 (CET)   Course (on-premises)

€ 4300
Room : Room - To be defined
Remaining places : 20
Wateropleidingen

De gemeente kent op gebied van water drie zorgplichten: afvalwater, hemelwater en grondwater. Het achterliggende doel is bescherming van de volksgezondheid en voorkomen van wateroverlast. De Basisopleiding Riolering richt zich op deze brede watertaak van de gemeente in drie modules: Context en zorgplichten, Ontwerpen en Beheren.

 

Doel

In deze opleiding leert u hoe de gemeente aan haar zorgplichten voldoet met het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). U kent de structuur en invulling van dit plan en de financiële onderbouwing. Ook weet u hoe met riolering de gevolgen van klimaatverandering beheerst kunnen worden. Na afloop van de opleiding kunt u een eenvoudig rioolontwerp maken. U hebt kennis van rioleringsbeheer op strategisch niveau, weet hoe u de toestand van de riolering onderzoekt en beoordeelt en kunt u een plan opstellen voor het beheer.

 

Inhoud

De opleiding bestaat uit drie modules:

  1. Context en zorgplichten (7 avonden):
    Riolering in Nederland, wetgeving en beleid, type rioolsystemen en voor- en nadelen, relatie met stedelijk watersysteem, gemeentelijk rioleringsplan.
  2. Ontwerpen (12 avonden):
    Belasting op systeem, grondslagen en normen, hydraulisch en fysiek ontwerp, verbeteringsmaatregelen, afkoppelen, regenwatervoorzieningen, persleidingen, rekenmodellen.
  3. Beheren (8 avonden):
    Gegevensbeheer, onderzoek, meten, inspecteren, beoordelen, opstellen plannen, borging van maatregelen, exploitatie systeem

In de opleiding wordt gebruik gemaakt van de Kennisbank Stedelijk Waterbeheer van Stichting RIONED.

 

Vorm

De Basisopleiding Riolering is een theoretische opleiding, waarin fysieke en digitale lessen gecombineerd worden. In module 2 volgt u een practicum bij de Technische Universiteit Delft, onder begeleiding van de docenten. Dit practicum koppelt de theorie aan de praktijk en is daarmee een waardevol onderdeel binnen de opleiding.

In alle modules maken de docenten gebruik van casussen en eigen praktijkvoorbeelden om de theorie te verduidelijken. Daarnaast stimuleren zij deelnemers om eigen praktijksituaties in te brengen. In module 2 maakt u met een aantal medecursisten een eenvoudig rioolontwerp.

 

Cursusdata en prijs

De cursus vindt tijdens 27 avonden plaats.  De cursus start op  6 september in Utrecht (4 uur per bijeenkomst). De cursus kost € 4.300,00. 

 

Docenten

Diverse docenten, waaronder Didrik Meijer (Deltares)

 

Meer informatie en registratie

Deze cursus wordt georganiseerd door Wateropleidingen in samenwerking met o.a. Deltares. 
Voor meer informatie en registratie zie de website van Wateropleidingen.

Hoe te registreren voor een cursus of webinar?

Om te kunnen registreren moet u inloggen met uw MyDeltares account. Indien u geen account heeft, kunt u die aanmaken op de login pagina.

Om u aan te melden voor een cursus of webinar dient u de cursus of webinar aan de winkelwagen toe te voegen. Vervolgens vult u het registratieformulier in met de gevraagde gegevens en verzendt u deze.

Na registratie ontvangt u een email met een overzicht van de door u geregistreerde cursussen en webinars.

Indien uw bestelling een betaling vereist, zult u een aparte email ontvangen met een betaalverzoek (dit kan enige tijd duren). Na betaling ontvangt u de nodige informatie.