Academy Team

 Contact

Please feel free to contact us if you need any further information.

academy@deltares.nl
+31 (0)88 335 8188

Asset Publisher

Basiskennis Waterkeringen

12 Sep

Basiskennis Waterkeringen

Basiskennis Waterkeringen
Registration is closed

12 Sep 2023 09:00 - 17:00 (CET) 12 Dec 2023 09:00 - 17:00 (CET)   Course (on-premises)

€ 2250
Room : Room - To be defined
Wateropleidingen

Doel

Veiligheid bieden tegen overstromingen is van groot belang voor onze samenleving. De opleiding Basiskennis waterkeringen behandelt een breed scala aan onderwerpen over waterkeringen. Ook komen recente ontwikkelingen in de waterveiligheid, zoals het Deltaprogramma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma, uitgebreid aan bod.
In deze opleiding staan het beheer en onderhoud van waterkeringen centraal. U krijgt inzicht in technische en beleidsmatige aspecten van het beheer van waterkeringen. U kent de instrumenten en weet hoe u deze toepast in de dagelijkse praktijk. Na het volgen van de opleiding beschikt u over de kennis om het beheer en onderhoud van waterkeringen op verantwoorde wijze uit te voeren.

 

Inhoud

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • primaire en regionale keringen;
  • technische aspecten van ontwerp en aanleg;
  • wetgeving, beleid, studies en ontwikkelingen;
  • beheer en onderhoud;
  • veiligheidsaspecten (normen, toetsen op veiligheid, calamiteiten);
  • bekledingen;
  • kunstwerken, niet-waterkerende objecten en multifunctionaliteit;
  • vorm.

In fysieke en digitale lessen behandelen we de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen. Ook gaat u tijdens de opleiding twee keer op excursie naar de kust en het rivierengebied.
Om de opgedane kennis direct toe te leren passen, werkt u in groepen aan een eindopdracht. Basis voor deze opdracht zijn praktijksituaties die de deelnemers voor de start van de opleiding zelf inbrengen.

 

Programma

Deze opleiding bestaat uit 4 fysieke en 3 digitale bijeenkomsten. 

 

Docenten

Diverse docenten, waaronder Mark Klein Breteler (Deltares).

 

Cursusdata en prijs

De cursus vindt plaats in Utrecht van 12 september tot en met 12 december 2023.  De cursus kost € 2.250,00.

 

Meer informatie en registratie

Deze cursus wordt georganiseerd door Wateropleidingen in samenwerking met o.a. Deltares. 
Voor meer informatie en registratie zie de website van Wateropleidingen.
 

Hoe te registreren voor een cursus of webinar?

Om te kunnen registreren moet u inloggen met uw MyDeltares account. Indien u geen account heeft, kunt u die aanmaken op de login pagina.

Om u aan te melden voor een cursus of webinar dient u de cursus of webinar aan de winkelwagen toe te voegen. Vervolgens vult u het registratieformulier in met de gevraagde gegevens en verzendt u deze.

Na registratie ontvangt u een email met een overzicht van de door u geregistreerde cursussen en webinars.

Indien uw bestelling een betaling vereist, zult u een aparte email ontvangen met een betaalverzoek (dit kan enige tijd duren). Na betaling ontvangt u de nodige informatie.